Veza

  • Načini spajanja konusa od 24°

    1 Koliko metoda za konusno povezivanje od 24° Postoje 4 tipična tipa za metode konusnog povezivanja od 24°, pogledajte donju tabelu, a br. 1 i 3 metode povezivanja su specificirane u ISO 8434-1.Nedavno se sve više koristi br.4 kao metoda povezivanja za eliminaciju reznog rin...
    Čitaj više
  • Šta su tipične veze sa konektorima za brtvljenje O-prstena (ORFS).

    O-prsten prednja brtva (ORFS) Konektori prikazani ovdje mogu se koristiti s cijevima ili crijevom kao što je prikazano ispod i ispunjavaju standard ISO 8434-3.Pogledajte ISO 12151-1 za primenljive priključke creva.Konektori i podesivi krajevi svornjaka imaju niži radni pritisak od nepodesivih krajeva svornjaka.Postići...
    Čitaj više